Korzyści jakie niesie dekarbonizacja przemysłu?

Korzyści jakie niesie dekarbonizacja przemysłu?

Na dalkiapolska.com uzyskasz więcej szczegółów o kogeneracji.

Wraz z rozkwitem przemysłu nastąpiło nagłe zwiększenie zapotrzebowania na energię potrzebną do napędzania procesów produkcyjnych. Duży pobór energii, jak również świadomość jej utraty na licznych etapach produkcyjnych powoduje, iż fabryki poszukują pionierskich rozwiązań, które zarówno obniżą koszty działalności, jak i przyczynią się do zminimalizowania niepożądanego ich wpływu na otoczenie.

Na czym polega dekarbonizacja przemysłu?

Działanie, które ma na celu wzmocnienie autonomii energetycznej zakładów produkcyjnych poprzez wprowadzanie rozwiązań umożliwiających efektywniejsze wykorzystywanie zasobów energetycznych, np. przez zwiększenie udziału elektryfikacji oraz zmniejszenie zużycia surowców kopalnych, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można za pomocą nowoczesnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na uzyskiwaniu w ramach jednego procesu technologicznego energii elektrycznej oraz ciepła, bądź trigeneracja, która prócz ciepła i energii w trakcie pojedynczego procesu technologicznego wyzwalane jest też zimno.

W wielu dziedzinach przemysłu osiągalne jest też wykorzystanie energii z odzysku, innymi słowy ”energii odpadowej”. To energia, która jest wytwarzana na przeróżnych etapach produkcji i która najczęściej bywa po prostu uwalniana, a przez to bezmyślnie marnowana. Tymczasem odzyskiwanie tego typu energii, a później powtórne jej wykorzystanie przynosi z biegiem czasu duże oszczędności, a jednocześnie skutkuje zmniejszeniem się śladu węglowego, za który odpowiada zakład przemysłowy.

Dlaczego dekarbonizacja przemysłu jest istotna?

W dobie ogólnej świadomości szkodliwego wpływu działań człowieka na ekosystem oraz wiedzy, że złoża gazu i ropy za kilkadziesiąt lat się wyczerpią, dekarbonizacja przemysłu stała się priorytetem, gdyż jest zabezpieczeniem jej rozwoju w przyszłych dekadach. Przekierowanie przemysłu ku wykorzystaniu energii odnawialnej oraz odzyskanej to najwłaściwsza metoda do zapewnienia przemysłowi autonomii energetycznej. Naturalnie, implementacja tego rodzaju procesów wymaga poniesienia dużych kosztów, jednak w rezultacie profity jakie one zapewniają, zupełnie je równoważą. Oszczędności uzyskane dzięki zmniejszeniu się kosztów kupna energii już po paru latach są w stanie zwrócić koszt poniesiony na tę inwestycję. Natomiast zredukowanie śladu węglowego przemysłu i jego szkodliwego wpływu na ekosystem to już wartość bezcenna dla całej ludzkości.

Nasza siedziba:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10