Ważne badania psychologiczne operatorów

Ważne badania psychologiczne operatorów

Pragniesz poznać więcej szczegółów o badaniach operatorów Bielsko Biała? Skieruj się na http://www.testypsychologiczne.com.pl/badania-operatorow/.

Kiedy wspomina się o badaniach psychologicznych i psychotechnicznych, najczęściej kojarzymy z nimi kierowców, ale nie są oni jedyną grupą zawodową, która musi je wykonać. Obowiązek taki prawo nakłada także na operatorów dźwigów, wózków, koparek i podobnych maszyn. Dlaczego istnieje taka potrzeba i co jest badane?

Dlaczego badania operatorów są konieczne?

Prawo dokładnie wskazuje, przedstawiciele jakich zawodów muszą poddać się badaniom psychologicznym i psychotechnicznym. Są to przede wszystkim zawody, w których odpowiednia sprawność psychofizyczna jest istotna dla bezpieczeństwa – samego pracownika i osób trzecich. Co więcej, jeśli chodzi o środowiska, w których korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, dość często dochodzi w nich do wypadku, a większa część z nich wywołana jest przez błąd człowieka: brak koncentracji czy zbyt wolną reakcją na bodźce. Zdolności te obniżają się wraz z wiekiem, a także na skutek pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej właśnie się zalicza, i z tego powodu przeprowadzanie takich badań jest niebagatelne.

Jak przebiegają badania operatorów?

Badania, którym poddaje się operatorów i kierowców, dotyczą w znacznej mierze tego samego. Sprawdza się po pierwsze wzrok, nie tylko ogólnie, ale także jeśli chodzi o widzenie po zmierzchu oraz umiejętności wzrokowo – ruchowe, a także prędkość reakcji, poziom koncentracji i zdolność oceny odległości. Istotna jest również przerzutność uwagi. Badania wykonuje się, odpowiadając na pytania testowe przecząco lub twierdząco, a także za pomocą specjalnej aparatury. Zazwyczaj nie zabierają one więcej czasu niż trzydzieści minut.
Jeśli chodzi o to, jak długo badania zachowują ważność, to jest to zależne głównie od wieku osoby badanej. Zwykle są to 3-4 lata, zaś w przypadku osób powyżej pięćdziesięciu lat – 1-2 lata.

Nasza siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]