Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego – oferta tłumacza przysięgłego

Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego – oferta tłumacza przysięgłego

Chcesz skontaktować się z tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego Kraków? Zajrzyj tutaj

Ubiegłe lata to czas napływu do Polski studentów i pracowników ze Wschodu. Przeważają między nimi Rosjanie oraz Ukraińcy. To sprawia, że pojawił się popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa także duża część obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są niezbędne do rozpoczęcia zatrudnienia czy też studiów w Polsce.

Kiedy konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do tłumaczenia różnego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Kazachstanu, Ukrainy, Rosji czy Białorusi. Należą do nich m.in. dyplomy potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, a także prawa jazdy oraz dowody osobiste. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy rejestracji pojazdów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa wielka odpowiedzialność. Z tej przyczyny, by wykonywać ten zawód, trzeba zdobyć stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien skończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zaliczyć egzamin państwowy, który potwierdzi jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest dodatkowo posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej i pełna zdolność prawna.

Nasza siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]