Hydroizolacja fundamentów – zabezpiecz budynek przed wilgocią

Hydroizolacja fundamentów – zabezpiecz budynek przed wilgocią

Ochrona fundamentów przed szkodliwym oddziaływaniem wody, wilgoci i wyziębienia jest jednym z najważniejszych etapów budowy solidnego, bezpiecznego budynku. Wilgoć przenikająca mury z czasem spowoduje uszkodzenia ich struktury, a wykwity pleśni oraz grzybów za czasem odbiją się negatywnie na zdrowiu ich rezydentów.

Komu powierzyć wykonanie zabezpieczenia fundamentów?

Projektując budowę obiektu, należy zlecić przygotowanie najlepszego sposobu hydroizolacji profesjonalistom, którzy mają wieloletnią praktykę nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budynków, ale też w odnawianiu hydroizolacji w tych już ukończonych. Mają oni wiedzę, jakich pomyłek wystrzegać się oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się idealnie w konkretnej sytuacji. Wszak użycie stosownych technologii izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy planowane jest wykonanie ławy i ścian fundamentowych, fundamentów z bloczków betonowych czy też osadzenie budynku na płycie fundamentowej. Kluczowa jest także drobiazgowa analiza warunków wodnych na terenie, na którym planowana jest budowa. Za jej pomocą można określić czy potrzebna jest izolacja przeciwwilgociowa (wykonywana na gruntach, w które woda błyskawicznie wsiąka i nie spiętrza się przy fundamentach) czy może przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się groźba podtopień lub grunt jest na tyle spoisty, iż po opadach fundamenty mogą dłuższy czas stać w wodzie).

Metody hydroizolacji fundamentów

Zależnie od typu fundamentów, do ich osłony przed wilgocią wykorzystuje się odmienne metody. Płytę fundamentową, na której na ogół stawia się budowle tam gdzie jest wyższy poziom wód gruntowych, można hydroizolować od dołu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową betonową ścianę fundamentową można pokryć warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najkorzystniej nałożyć ją zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian murowanych najlepiej zda egzamin wykorzystanie izolacji pionowej i poziomej, która zastopuje kapilarne wnikanie wody w mury.

Wykonanie hydroizolacji fundamentów również wypada powierzyć profesjonalistom, bo nierzadkim błędem niewykwalifikowanych ekip jest nie zastosowanie się do wskazówek wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (m.in. tych dotyczących wymogów i sposobów aplikacji materiałów izolacyjnych) albo zastosowanie ich tanich zamienników, nie posiadających analogicznych właściwości wodochronnych. Niewłaściwe wykonanie prac czy zastosowanie materiałów nieodpowiednich do poziomu obciążenia wilgocią może powodować, iż będzie ona nieskuteczna.