Dlaczego należy zadbać o rozwój kompetencji pracowników

Dlaczego należy zadbać o rozwój kompetencji pracowników

Tutaj otrzymasz szczegółowe wiadomości w temacie rozwoju pracowników.

Coraz więcej pracodawców dostrzega, że rozwój pracowników w ogromnym stopniu ma wkład w powodzenie całej firmy. Zaangażowany personel wyposażony w szeroki wachlarz kompetencji miękkich to wszak główny fundament każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój pracowników – efektywne techniki szkoleń

Audyt personalny pracowników umożliwiający diagnozę ich osobistych predyspozycji oraz kompetencji może wspomóc właściciela firmy w zebraniu zespołu, który będzie gotowy na różne wyzwania. Za pomocą audytu Assessment Center/Development Center przeprowadzonego przez kompetentnego doradcę zawodowego można odkryć, kto z zatrudnionych posiada kompetencje przywódcze i zostanie odpowiednim liderem zespołu. Sesje AC/DC mogą być przeprowadzane na różne sposoby – np. w postaci sesji grupowych lub indywidualnych. W trakcie audytów stosowane są wypróbowane techniki szkoleń, jak np. omówienie danego przypadku (case studies), symulacje, wywiady bądź zadania grupowe. Dzięki nim można ujawnić skryte możliwości kadry i wesprzeć rozwój pracowników. Po zakończeniu sesji AC/DC można kontynuować pracę z pracownikami w formie coachingu.

Harmonogram audytów AC/DC

Kompetentny audyt jest rozdzielona na kilka faz. Zaczyna się od określenia kompetencji niezbędnych do pełnienia danej funkcji w firmie. Później audytor dobiera narzędzia, które zostaną wykorzystywane podczas sesji. Dalszym stadium jest powiadomienie o celach sesji, a także tego, co zamierza się dzięki niej osiągnąć. Nie bez wpływu jest też otoczenie, w którym będą prowadzone sesje z zespołem – musi ono dawać komfort, który pomoże wcielić w życie cele audytu. Sama sesja AC/DC (grupowa czy też indywidualna) jest przeprowadzana przez wykwalifikowanych doradców zawodowych z wykształceniem psychologicznym. Sesja trwa nie więcej niż 6 godzin. Po jej zakończeniu Klient odbiera spersonalizowany, szczegółowy protokół, w którym znajduje się ocena kompetencji audytowanych osób, określone są ich silne strony oraz przekazane są zalecenia, jak powinien przebiegać dalszy rozwój pracowników. Audyt zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]