Czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Na https://tlumaczalnia.pl/ceny/ odnajdziesz więcej szczegółów o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie.

Wraz z otwarciem się naszego kraju na rynki z większości krajów świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Każdego dnia polskie biura tłumaczeń przygotowują multum zwykłych i uwierzytelnionych przekładów na mniej bądź bardziej znane języki, zarówno na zamówienie firm, jak i klientów indywidualnych.

Mimo, że w internecie nietrudno wyszperać darmowe narzędzia do translacji, nadal nic nie zastąpi usług profesjonalnych tłumaczy, bo skorzystanie z ich pomocy jest nierzadko koniecznością, przykładowo jeżeli potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach głowimy się, jak orientacyjnie wyliczyć koszt przekładu. Od czego zatem zależny jest koszt tłumaczeń?

Język, termin realizacji, typ tłumaczenia – to kształtuje ostateczną cenę usługi

Na to ile ostatecznie zapłacisz za tłumaczenie dokumentu wpływ mają poniższe elementy:
1. Język, na który bądź z którego planujemy przetłumaczyć tekst. Przekład z powszechniejszych języków romańskich (hiszpański, włoski) albo germańskich (niemiecki, holenderski) będzie zwykle tańszy niż tłumaczenie z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków słowiańskich (m.in. rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego) bądź wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego).
2. Kierunek przekładu. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest tradycyjnie o kilkanaście procent tańsze aniżeli translacja w kierunku odwrotnym.
3. Termin realizacji przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeśli potrzebujemy czegoś “na zawołanie” musimy szykować się na większy wydatek.
4. Poziom trudności tłumaczenia albo poruszane w dokumencie zagadnienia. Translacja artykułów medycznych, kontraktów handlowych czy prac dyplomowych kosztuje więcej, bowiem tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa charakterystycznego dla konkretnej specjalizacji, lecz również odpowiednią wiedzę, aby właściwie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu karygodnych błędów.

Tłumaczenie przysięgłe a zwykłe

Warto wspomnieć, iż tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów jak przykładowo akt urodzenia lub świadectwa szkolne (certyfikat ukończenia szkolenia, dyplom ukończenia studiów), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo poświadcza go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, w którym przypisuje mu indywidualny numer, jak również zaznacza czy przekład powstał z kopii, odpisu lub oryginału. Tłumacze przysięgli przeważnie posiadają stały cennik za przekład popularnych dokumentów tożsamości i świadectw, z kolei w razie nieodzowności realizacji tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, cenę usługi wylicza się zawsze od długości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie uwierzytelnionym jest to 1125 znaków.

Nasza siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]