Coaching kariery zwiększy Twoje szanse na rynku pracy

Coaching kariery zwiększy Twoje szanse na rynku pracy

Na janklusak.pl znajdziesz dalsze informacje o działalności doradcy zawodowego Kraków

Profesjonalne doradztwo zawodowe pomoże ujawnić swoje mocne strony oraz wykorzystać skryty potencjał. Czemu opłaca się zainwestować w swoje kompetencje zawodowe? Na czym polega coaching kariery?

Jak pomoże Ci odpowiedni coaching kariery?

Coaching kariery odbyty z kompetentnym doradcą zawodowym służy nie tylko osobom, które ledwo co zaczęły swoją karierę, ale również doświadczonym pracownikom, którzy przygotowują się do przejścia do nowej pracy, lękają się przemian na rynku czy też starają się przebrnąć przez restrukturyzację w korporacji. Wykwalifikowany doradca zawodowy wspiera na licznych płaszczyznach – uczy jak przygotować się do rozmowy o pracę i pozytywnie przejść rekrutację, a także jak podnieść tzw. umiejętności „miękkie” i inne kompetencje, które przydają się w życiu zawodowym. Coach kariery zajmuje się też pomocą w właściwym opracowaniu dokumentów, np. listu motywacyjnego, Curriculum Vitae czy portfolio osiągnięć, tak, by wzbudziły zainteresowanie u ewentualnych pracodawców, a przez to podniosły prawdopodobieństwo, iż kandydat będzie dopuszczony do kolejnych etapów rekrutacji. Równie istotna jest też pomoc coacha kariery w zakresie autoprezentacji – to jeden z najważniejszych aspektów, na który zwracają uwagę rekruterzy.

Komu przysłuży się coaching kariery?

Zamierzasz zmienić specjalizację, jednak nie jesteś pewny, jaka praca przyniesie Ci wysoką pensję i jednocześnie satysfakcję? A może pragniesz prowadzić ścieżkę swojej kariery zawodowej tak, by wreszcie osiągnąć uznanie na rynku pracy? Coaching kariery spowoduje, iż ujawnisz swoje silne i słabsze cechy, zaczniesz posługiwać się czający się w Tobie potencjał i osiągać sukcesy zawodowe. Biegły coach kariery wspomoże też kierowników wyższego szczebla oraz innych doświadczonych pracowników szukającym rzetelnych konsultacji. Przed pierwszym spotkaniem następuje określenie potrzeb doradczych – to wtedy ustala się cele uczestnika sesji, jakiej pomocy potrzebuje i jaka liczba spotkań z coachem kariery pozwoli osiągnąć zaplanowany cel.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]