Kontrahenci nie płacą faktur w terminie? Postaw na automatyczną windykację

tania windykacja

Jest wiele różnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zakończone zlecenie. Problem z przeterminowanymi fakturami mają zarówno właściciele firm, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do odbiorców indywidualnych.

Aplikacja Flobo do obsługi należności z opcją prowadzenia automatycznej windykacji

Wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności poprzez windykację długu. Chociaż określenie to wielu osobom nie najlepiej się kojarzy, po prawdzie oznacza to postępowanie w ramach którego prowadzi się wobec dłużnika szereg czynności dopuszczone w aktualnych przepisach prawa. Czynności te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tzw. windykacja polubowna, to znaczy systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o obowiązku przelania opłaty. Gdy ta metoda windykacji nie przyniesie efektu, dalszą opcją jest windykacja sądowa. Jeśli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i co miesiąc wypisuje identyczną liczbę faktur oraz paragonów, ryzyko, że jakaś część opłat nie będzie uiszczona w wyznaczonym czasie bez wątpienia wzrasta. W organizacji całej procedury powiązanego z księgowaniem faktur pomaga aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada też opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – proces przypominania o konieczności opłacenia faktury

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na konto bankowe wpłynął przelew od kontrahenta, ale w przypadku wykrycia jej braku w wyznaczonym czasie, rozpoczyna ona proces przypominania o konieczności opłacenia faktury. Przedsiębiorca korzystający z Flobo może przygotować swoje harmonogramy czynności podejmowanych w stosunku do nie płacących kontrahentów, definiując między innymi odstęp czasu między wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o zbliżającym się terminie zapłaty za fakturę wysyłana jest z aplikacji również przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w minionym kwartale dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeśli notyfikacje nie poskutkują, dalszymi krokami automatycznej windykacji podejmowanymi przez aplikację Flobo jest wystawienie noty księgowej w wysokości 40 euro oraz zgłoszenie informacji o dłużniku do BIG. Na końcu, pod warunkiem, iż wspomniane powyżej działania nie przyniosą spodziewanego skutku, Flobo przekaże informacje o dłużniku do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na kontrolowanie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie przynosi też zauważalną poprawę terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]