Czym zajmuje się doradca restrukturyzacyjny?

Czym zajmuje się doradca restrukturyzacyjny?

Nie wszystkie spółki odnoszą sukces w swojej branży. Częstokroć z powodu ryzykownego zarządzania, niepomyślnych umów czy po prostu nieprzewidzianych okoliczności, dług przedsiębiorstwa zaczyna zwiększać się tak gwałtownie, że pojawia się strach przed niewypłacalnością wobec kontrahentów czy nawet o upadłość firmy. W takich wypadkach należy skorzystać z porady doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – należy otrzymać licencję

Obecna ustawa Prawo restrukturyzacyjne zaczęła obowiązywać w styczniu 2016 r. Zgodnie z przepisami tego prawa nadawana wcześniej licencja syndyka zamieniła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Jest ona wydawana przez Ministra Sprawiedliwości osobom fizycznym spełniającym wymagania przedstawione w art. 3 obowiązującej aktualnie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to m.in.: wykształcenie wyższe magisterskie, zarządzanie przez co najmniej 3 lata majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem albo jego częścią, pełna zdolność do czynności prawnych, nieskazitelna opinia, obywatelstwo polskie i uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu przed powołaną przez Ministra Sprawiedliwości Komisją Egzaminacyjną. Egzamin jest organizowany nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Starający się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego wypełniają zadanie problemowe, a także odpowiadają na 100 pytań z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów oraz prawa, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Analiza kondycji przedsiębiorstwa i przygotowanie planu działania – zadania doradcy restrukturyzacyjnego

Prawo restrukturyzacyjne przyznało licencjonowanym doradcom większe uprawnienia niż te, którymi dysponowali wcześniej syndycy. Syndyk podejmował działania tylko na zlecenie sądu. Obecnie doradca restrukturyzacyjny może pomagać firmie na długo przed wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego, m.in. poprzez przeprowadzenie analizy kondycji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo i określenie najskuteczniejszego dla danego przypadku planu działania czy przygotowanie kompletnego wniosku do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Doradca restrukturyzacyjny może też być reprezentantem dłużnika w rozmowach mediacyjnych z wierzycielami w trakcie postępowania o zatwierdzenie układu, jak również może wspomagać swoją wiedzą wierzycieli, zabezpieczając ich interesy.

Kluczowe jest, aby doradca restrukturyzacyjny umiał w klarowny sposób nakreślić dłużnikowi jego sytuację, ponieważ restrukturyzacja często bywa nieprzyjemną i wieloaspektową procedurą. Zaletą doradcy jest także dobra orientacja w obszarze gospodarki, w której działa zadłużona firma, gdyż ułatwia to opracowanie planu restrukturyzacji oraz odszukanie a następnie przedłożenie dłużnikowi najlepszych źródeł finansowania.