Brak wpłaty za wystawione faktury? Sprawdź, jak działa generator not księgowych

Brak wpłaty za wystawione faktury? Sprawdź, jak działa generator not księgowych

Bezpłatny bezpłatny generator not księgowych 40 euro online

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności napotyka kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur we wskazanym terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to spory problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w razie pojawienia się opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie umożliwiło wystawianie spóźnionym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku również na 70 oraz 100 euro.

Kiedy można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależna jest od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeśli należności nie są wyższe niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, lecz nie większym niż 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 r. jest natomiast uprawniony do wystawienia notę w wysokości 70 euro, a kiedy wysokość nieopłaconej należności przekracza 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Wypada podkreślić, iż notę księgową można przekazać dłużnikowi od razu po wystąpieniu opóźnienia spłaty, na dodatek bez konieczności uprzedniego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Warto jednak zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie zburzy pielęgnowanych często przez długi okres czasu dobrych kontaktów biznesowych. Przecież przyczyną zwłoki w przelaniu należności mogą być chwilowe kłopoty finansowe bądź niespodziewane niedopatrzenie dłużnika, a nie jego umyślne działanie. Dlatego właśnie, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Darmowy generator not księgowych znajdziesz na stronie aplikacji Flobo

W momencie, gdy wierzyciel ostatecznie podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak poprawnie trzeba określić jej wysokość w złotówkach, skoro ustawa mówi o nocie w walucie euro. Informacje o tym zawarto we wspomnianym wyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w złotówkach ustala się na podstawie uśrednionego kursu euro deklarowanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za faktury.

Przedsiębiorcom polecamy skorzystanie z generatora not księgowych, udostępnionego darmowo na stronie Flobo – autorskiego narzędzia do obsługi należności w firmach, które wyposażone jest również w skuteczny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]