ABC przedsiębiorcy – krótko o metodzie kasowej

ABC przedsiębiorcy – krótko o metodzie kasowej

Szukasz więcej informacji o metodzie kasowej? Skieruj się na flobo.io

Właściciele firm przeważnie rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, wedle której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w momencie wystawienia faktury. Niestety w takim przypadku urząd skarbowy nie nie rozpatruje czy na konto płatnika VAT wpłynęła opłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi dopiero po przelaniu opłaty od kontrahenta.

Z metody kasowej może korzystać większość rodzimych przedsiębiorców

Brak wniesienia opłat w terminie nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą co rusz spotykają się z sytuacją, gdy są zmuszone co jakiś czas monitować kontrahenta odnośnie wniesienia należności za zrealizowane usługi lub sprzedane towary. Jeśli to zdarza się coraz częściej, nawet znakomicie prosperujące przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść wszystkich podatków w wyznaczonym terminie i ostatecznie otrzymać od urzędu skarbowego wysoką grzywnę. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, czyli podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przewyższył razem z podatkiem 2 milionów euro, mogą korzystać z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania należności od kontrahenta. Ze względu na określony przez przepisy limit z metody kasowej może skorzystać zdecydowana większość rodzimych właścicieli firm, aczkolwiek muszą oni mieć świadomość, iż korzystanie z tej drogi rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Jeżeli zatem sami mają problem z dochowaniem terminów opłat, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą danej należności. Deklarację o zamiarze przejścia na metodę kasową dostarcza się urzędowi skarbowemu za pomocą druku VAT-R. Nieodzowne jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obowiązkowe opisanie wszystkich wystawianych faktur dopiskiem “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu biura rachunkowe nie rekomendują biznesom metody kasowej?

Biura rachunkowe często odradzają mniejszym przedsiębiorcom rozliczenie metodą kasową podatku VAT. Przeważnie przyczyną tego jest po prostu problem z ciągłym pilnowaniem wpływających opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga wszak permanentnego ich pilnowania, by nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku przedsiębiorstw wystawiających miesięcznie do kilkunastu faktur nie powinno być z tym kłopotu. Z kolei już przy kilkudziesięciu fakturach nadzorowanie przelewów pojawiających się na koncie firmowym może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich przedsiębiorstw rekomendowanym rozwiązaniem, które gwarantuje oszczędność czasu i minimalizację niebezpieczeństwa błędów przy księgowaniu, jest zastosowanie oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]