Organizacja lekcji biologii na żywo

Organizacja lekcji biologii na żywo

Jeśli dla Twojego dziecka lekcje w szkole są nudne oraz przewidywalne, a chce poznać bliżej procesy występujące w biologii, skorzystaj z oferty lekcji biologii na żywo. Bez względu na wiek, każdy znajdzie coś odpowiadającego jego osobistym preferencjom, zarówno uczniowie podstawówek oraz gimnazjów, jak i starsi miłośnicy przyrody.

Lekcja biologii na żywo – czyli jak nauka może stać się przyjemnością

Dla każdego doświadczonego dydaktyka nauka poprzez bezpośrednią obserwację jest podstawą do uzyskiwania pozytywnych efektów kształcenia. Atrakcyjność takich zajęć powoduje, że przekazywane w ten sposób informacje pozostają w pamięci na dłużej. Ma to szczególne znaczenie gdy mamy do czynienia z przedmiotami traktującymi o przyrodzie. Lekcje biologii na żywo w większym stopniu aktywują zmysły. Dotyk i węch stają się przewodnikami w poznawaniu rzeczywistości. Takich doznań nie umożliwiają dzieciom standardowe szkolne zajęcia. Empiryczne doznania uaktywniają większe partie mózgu, pozostawiając długotrwałe ślady. Daje to podstawy do głębszych przemyśleń. A to jest głównym zadaniem nauki, by nie przytaczać jedynie gotowych stwierdzeń , ale zmierzać do zrozumienia przebiegu procesów, ich skutków oraz przyczyn.

Lekcje przyrody na żywo dają szansę aktywnego uczestnictwa w przebiegu całych zajęć. Rozwijają zdolności interpersonalne, jak i wyrażania własnych poglądów. Ćwiczenia tego typu, dają możliwość rozwoju prawdziwym pasjonatom, którzy mogą przyczynić się do rozwoju nauki.