Sprzedaż central telefonicznych

Sprzedaż central telefonicznych

Producentami, a jednocześnie liderami rynku centrali telefonicznych są Panasonic, Slican i Platan, które mają duże doświadczenie w wytwarzaniu centralek telefonicznych oraz dużą różnorodność modeli tych urządzeń dla każdego przedsiębiorstwa.

Centralki telefoniczne – gdzie będą przydatne?

Centralka telefoniczna urządzenia zaprojektowane do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas, w którym następuje wymiana informacji. Centrale telefoniczne pozwalają zaoszczędzić więcej czasu osobom dzwoniącym, uprościć pracę instytucji oraz w dużym stopniu zmniejszyć ponoszone koszty. Wszystkie centralki telefoniczne umożliwiają przekazywanie na numer wewnętrzny rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnętrznych w firmie bez żadnych kosztów (w obrębie centralki) oraz dyskryminację rozmów wychodzących polegających na wyłączeniu wyjść na rozmowy miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centrala zezwala na przyznanie każdemu aparatowi telefonicznemu wew. numeru dozwolonego, który zezwala na połączenia zewnętrzne. Posiada również taryfikację połączeń, które zostają zapisane w pamięci centralki dzięki czemu istnieje możliwość sprawdzenia takich parametrów jak numer zewnętrzny i wewnętrzny, godzina rozmowy oraz przybliżony koszt.