Kilka słów o kontenerach na odpady specjalne

Kilka słów o kontenerach na odpady specjalne

Chcesz zamówić kontenery stalowe? Powinieneś odwiedzić ten adres

Kontenery na odpady specjalnego przeznaczenia powinny charakteryzować się dużą trwałością, jak również spełniać wyśrubowane parametry techniczne. Czym wyróżniają się poszczególne modele kontenerów? Z jakiego powodu warto wybrać wysokiej jakości kontenery stalowe?

Kontenery na odpady – rodzaje i ich konstrukcja

Wśród dostępnych w sprzedaży kontenerów specjalnego zastosowania wyróżniamy kontenery na odpady sypkie, niebezpieczne, płynne, odpady wytwarzane przez oczyszczalnie ścieków oraz odpady przemysłowe. Kontenery używane do przewozu odpadów z oczyszczalni mają podgrzewaną podłogę, co uniemożliwia przymarzanie płynów do dna. Kontenery tego typu są spawane szczelnie spoiną ciągłą i są zabezpieczone pokrywą z uszczelką, dzięki czemu transportowane odpady nie wypływają. Dodatkowym zabezpieczeniem jest konstrukcja umiejscowiona nad pokrywą, która uniemożliwia rozbryzgiwanie się cieczy w czasie załadunku kontenera na samochód. Do często używanych kontenerów na odpady przynależą także plandekowce, czyli pojemniki na odpady przemysłowe z podłogą posiadającą uchwyty do asekuracji ładunku i z rozsuwanymi ścianami.

Kontener otwarty na odpady budowlane i sypkie

Osobną grupę kontenerów stanowią modele na odpady sypkie, np. pyły i trociny. Dostępne na rynku kontenery zaopatrzone są w przenośnik ślimakowy i obsługiwane przez urządzenia hakowe. Kontenery na materiały sypkie mogą także być wyposażone w uszczelnioną klapę. Do kontenerów specjalnego przeznaczenia należą także kontenery otwarte wykorzystywane do magazynowania i transportu gruzu oraz odpadów budowlanych.

Nasza siedziba:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]