Krakowska Kancelaria – prawo cywilne i prawo rodzinne

Krakowska Kancelaria – prawo cywilne i prawo rodzinne

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy pomoc związaną z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy, specjalizujący się głównie w prawie rodzinnym, prawie cywilnym, jak również w prawie pracy.

Kancelaria radców prawnych w Krakowie – jakie sprawy podejmujemy

Na co dzień przeważającą część naszej pracy stanowi prowadzenie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym sprawami rodzinnymi, dochodzeniem odszkodowań oraz prawem pracy. Obsługa prawna w tym zakresie polega na bieżącym kontakcie z Klientem, udziale w mediacjach i negocjacjach, przygotowaniu pism procesowych i pozaprocesowych, a także reprezentacji przed sądami. Reprezentując naszych Klientów podejmujemy wszelkie działania w celu zakończenia sprawy w sposób pozasądowy, co wpływa w szczególności na szybkość załatwienia sprawy oraz obniżenie wydatków związanych z obsługą prawną.

Kancelaria radców prawnych – obsługa i doradztwo prawne podmiotów prawa handlowego

Zakres działalności Kancelarii koncentruje się także na obsłudze prawnej firm, obejmującej bieżące doradztwo i opiniowanie podejmowanych przez Klientów działań z prawnego punktu. Obsługa prawna ma przede wszystkim charakter kompleksowy. Udzielamy porad naszym klientom na każdym polu ich działalności, co w praktyce obejmuje takie dziedziny jak prawo administracyjne, pracy, handlowe czy nawet podatkowe. Chcemy, aby nasi Klienci czuli się pewnie zlecając nam ochronę prawną swojej spółki, dlatego koncentrujemy się na aktywnym reagowaniu i zapobieganiu, co pozwala niwelować wszystkie negatywne konsekwencje prawne.